Update fout in prolongatie a.s.r.

Vandaag hebben wij een update van a.s.r. ontvangen inzake de fout in de prolongatie van a.s.r. schade:

 

Update 2: fout in een deel van de prolongatie zakelijk schade april

Schade 27 maart 2020

?

Onlangs informeerden wij u via Cockpit over een fout die is ontstaan bij de prolongatie van april voor de zakelijke schadeverzekeringen. Het eerste bericht van 13 maart leest u hier. De eerste update hiervan leest u hier. Via dit bericht brengen wij u graag op de hoogte van de laatste stand van zaken.
 

Uitstel mutaties op polissen met een premievervaldatum in april
Onze ICT-afdeling is druk bezig met deze complexe fout. Vanwege de complexiteit van dit probleem hebben we besloten om mutaties niet uit te voeren op polissen met een premievervaldatum in april. Met een premievervaldatum in april bedoelen we een betaaltermijn per:

·        jaar met een premievervaldatum in april (bijvoorbeeld: 23-4-2020 > 23-4-2021)

·        half jaar met een premievervaldatum in april (bijvoorbeeld: 13-4-2020 > 13-10-2020)

·        kwartaal met een premie vervaldatum in april (bijvoorbeeld: 6-1-2020 > 6-4-2020 > 6-7-2020)

·        maand, omdat deze polissen altijd een premievervaldatum hebben in april (bijvoorbeeld 1-3-2020 > 1-4-2020 > 1-5-2020)

Later worden mutaties in 1 keer verwerkt
Deze mutaties (inclusief royementen) gaan we op een later moment in één keer verwerken. Het gaat om mutaties op deze verzekeringen:

·        Transport

·        Container-oplegger

·        Eigen vervoer

·        Landmateriaal

·        Bouw en Montage

·        Garage

Wat betekent dit voor de dekking?
We begrijpen dat u zich zorgen maakt over de dekking. Er bestaat dekking voor wijzigingen die binnen de huidige polis opmaak als normaal beschouwd mogen worden en in lijn zijn met de Samenwerkingsovereenkomst. Hebt u een niet standaardmutatie ingediend? En hebt u vragen over de dekking? Neem dan contact met ons op. U kunt bellen met de desbetreffende Acceptatie-afdeling.

 

Onze excuses voor het ongemak. We proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden over de laatste stand van zaken.Recentere nieuwsartikelen